Lämpöpumput

Anodi

Anodin käyttö vähentää syntyvää korroosiota lämpöpumppujen tai esimerkiksi käyttövesivaraajan työsäiliöissä.

Anturi

Anturin tehtävänä on mitata lämpötilaa ja välittää jatkuvasti tietoa lämpöpumpun automatiikalle. Anturista voidaan käyttää myös nimitystä sensori.

Aurinkoenergia

Aurinkoenergialla tarkoitetaan lämpöenergiaa, joka syntyy auringon säteilystä. Myös lämpöpumpuilla on mahdollista hyödyntää aurinkoenergiaa.

CAN-väylä

CAN on lyhenne englanninkielisistä sanoista controller area network. CAN-väylällä tarkoitetaan lämpöpumpun sisäistä kommunikaatiojärjestelmää, jossa mikroprosessorimoduulit kommunikoivat keskenään.

COP-luku

COP on lyhenne englanninkielisistä sanoista coefficient of performance. COP-luku kertoo, kuinka tehokkaasti lämpöpumpun käyttämä sähköenergia saadaan muutettua lämpöenergiaksi. Mitä korkeampi COP-luku, sitä tehokkaampi lämpöpumppu. COP-luvusta käytetään usein myös nimitystä hyötysuhde.

EER

Lyhenne, joka tulee englanninkielen sanoista energy efficiency ratio. Suomennettuna kylmäkerroin, jonka avulla voidaan arvioida lämpöpumpun energiataloudellisuutta. Mitä korkeampi EER, sitä energiataloudellisempi lämpöpumppu. Esimerkiksi 5 EER tarkoittaa, että sähköverkosta otettu yksi kilowatti pystyy tuottamaan viisi kilowattia jäähdytystehoa.

Energiankulutus

Ilmoitetaan usein kilovattituntimääränä, kWh. Energiankulutuksella tarkoitetaan energiaa, jota kiinteistö tai rakennus käyttää esimerkiksi valaistukseen, arkiaskareisiin tai lämmitykseen. Energiankulutuksesta käytetään myös nimitystä vuosikulutus tai pelkkä kulutus.

Energiantarve

Katso energiankulutus.

Hiukkassuodatin

Hiukkassuodatin eli mutapussi estää pienhiukkasten tai lian kulkeutumisen lämpöpumppuun.

Huoneanturi

Huoneanturin tehtävänä on kertoa lämpöpumppujärjestelmälle tietoja tietystä huoneesta. Katso myös anturi.

Hyötysuhde

Lämpöpumpun anto- ja syöttötehon ero. Esimerkiksi hyötysuhde 4:1 tarkoittaa, että 1 kW sähkötuotolla saadaan tuotettua 4 kW lämpötehoa. Katso myös COP-luku.

Ilma-vesilämpöpumppu

Lämpöpumppu, joka pystyy hyödyntämään ulkoilmassa olevaa lämpöenergiaa.

Ilmalämpöpumppu

Laitteisto, jonka avulla pystytään esimerkiksi viilentämään tai lämmittämään sisäilmaa.

Ilmasta veteen –lämpöpumppu

Katso ilma-vesilämpöpumppu.

ILP

Lyhenne, joka tulee sanasta ilmalämpöpumppu.

Invertteri

Invertterillä ohjataan kompressorin kierroslukuja.

IVLP

Lyhenne, joka tulee sanoista ilma-vesilämpöpumppu.

Käyttövesi

Vettä, jota käytetään rakennuksissa ja kiinteistöissä esimerkiksi peseytymiseen tai juomiseen. Käyttövedestä voidaan käyttää myös nimitystä talousvesi.

Kompressori

Kompressorin tehtävänä on nostaa kylmäaineen painetta. Kompressorista voidaan käyttää myös nimitystä kompura.

Kylmäaine

Kylmäaineen avulla siirretään lämpöenergiaa kylmältä puolelta lämpimälle puolelle. Kaikissa lämpöpumpuissa kiertää kylmäainetta.

Lämmönjakojärjestelmä

Lämmönjaolla tarkoitetaan lämpöenergian siirtämistä edelleen kiinteistön tai rakennuksen varsinaiseen lämmitykseen. Lämmönjako voidaan tehdä esimerkiksi vesikiertoisella lattialämmityksellä tai vesikiertoisilla lämpöpattereilla.

Lämmönkeruuneste

Lämmönkeruunesteen avulla voidaan siirtää lämpöä esimerkiksi keruuputkessa. Monesti lämmönkeruuneste on etyleeniglykolin sekä etanolin sekoitus.

Lämmönkeruupiiri

Putkisto, jonka avulla maalämpöä voidaan kerätä talteen esimerkiksi maaperästä, vesistöstä tai kalliosta.

Lämmönsiirrin

Katso lämmönvaihdin.

Lämmönvaihdin

Lämmönvaihdin on yksi energiatekniikan osa-alue, jossa lämpöenergiaa siirrellään eri lämpötilassa olevien nesteiden välillä. Käytetään myös nimitystä lämmönsiirrin.

Lämpövastus

Usein sähköllä toimiva laite, jota käytetään veden lämmittämiseen.

Maalämpö

Maalämmöllä tarkoitetaan lämpöenergiaa, joka on varastoitunut maaperään tai vesistöön.

Maalämpöjärjestelmä

Maalämpöjärjestelmällä tarkoitetaan usein kokonaisuutta, johon kuuluvat lämmönkeruupiiri, maalämpöpumppu sekä lämmönjakelu esimerkiksi vesikiertoisen lattialämmityksen avulla.

Maalämpöpumppu

Laitteisto tai järjestelmä, jonka avulla voidaan huolehtia kiinteistön käyttöveden ja/tai sisäilman lämmitystarpeen täyttämisestä osittain tai kokonaan.

Ohjausjärjestelmä

Pyrkii optimoimaan lämpöpumppujärjestelmän käyntitalouden ja sisäilmaston. Katso myös säätölaite.

PILP

Lyhenne, joka tulee sanasta poistoilmalämpöpumppu.

Poistoilmalämpöpumppu

Poistailmalämpöpumpun avulla voidaan hyödyntää kiinteistön tai rakennuksen poistoilmassa olevaa energiaa ja siirtää se takaisin lämmitykseen.

Radiaattori

Esimerkiksi lämmönjaossa käytettävä patteri, joka säteilee lämpöä lähiympäristöön.

Säätölaite

Usein automaattisesti tai manuaalisesti säädettävän säätölaitteen tehtävänä on maksimoida lämpöpumppujärjestelmästä saatava hyöty. Perusperiaatteena on, että tuotetaan vain se määrä lämpöä, mitä oikeasti halutaan.

Talousvesi

Katso käyttövesi.

Uusiutuva energia

Energia, joka syntyy uusiutuvasti ja luonnollisella tavalla. Uusiutuvaa energiaa on esimerkiksi maaperään varastoitunut lämpöenergia.

VILP

Lyhenne, joka tulee sanoista vesi-ilmalämpöpumppu. Katso myös ilma-vesilämpöpumppu.

Vuosihyötysuhde

Katso COP-luku sekä hyötysuhde.