Siivoaminen

Desinfiointisiivous

Siivousmuoto, joka pyrkii tuhoamaan haitallisia mikrobeja esimerkiksi kemikaalien avulla. Pyrkii estämään tartuntojen leviämisen esimerkiksi tarhoissa tai sairaaloissa.

Erikoissiivous

Siivousmuoto, joka on yleensä jotain muuta kuin perussiivousta. Erikoissiivouksella voidaan tarkoittaa esimerkiksi raivaussiivousta, kalmasiivousta, homesiivousta, desinfiointisiivousta, otsonointia tai tuholaistorjuntaa.

Häätösiivous

Katso "raivaussiivous".

Harja

Siivousväline, jolla voidaan puhdistaa esimerkiksi pölyä sisätiloissa tai hiekkaa ulkotiloissa. Harja koostuu monesti varresta sekä sen päähän kiinnitettävistä harjaksista.

Homesiivous

Siivousmuoto, joka pyrkii tuhoamaan haitallisen homekasvuston esimerkiksi pitkäaikaisen kosteusvaurion seurauksena.

Hotellisiivous

Siivousmuoto, joka kohdistuu pääasiallisesti hotelleihin. Hotellisiivouksen osa-alueita ovat esimerkiksi huoneiden siivous, yleisten tilojen siivous sekä pyyhe- ja vuodevaatteiden pesu.

Ikkunanpesu

Siivousta, joka pyrkii tekemään ikkunalaseista kirkkaammat ja puhtaammat. Ikkunat voidaan pestä kiinteistön sisä- ja/tai ulkopuolelta.

Imuri

Katso "pölynimuri".

INSTA 800 –stantardi

Standardi, jonka avulla määritetään puhtauden laatutasoja. Siivouksen lopputulosta hallitaan kuuden eri laatutason kanssa, jotka perustuvat eri pintaryhmien likakertymien määriin.

Kalmasiivous

Siivousmuoto, joka pyrkii palauttamaan asunnon asukkaan menehtymistä edeltäneeseen kuntoon.

KiinteistöRYL –standardi

Standardi, jonka avulla määritetään puhtauden laatutasoja. Viisi eri puhtaustasoa ovat välttävä, tyydyttävä, siisti, puhdas ja edustava sekä puhdas ja hygieeninen.

Kodinhoito

Yleisempi käsite, joka pitää sisällään erilaisia kodin hoitamiseen liittyviä töitä. Esimerkkejä kodinhoidosta ovat siivous, ruoanlaitto, lastenhoito sekä missä tahansa arjen askareissa auttaminen.

Kotisiivous

Siivousta, joka tehdään asukkaan kotona. Kotisiivokseen voi kuulua esimerkiksi lattioiden imurointi, tasojen pyyhintä sekä märkätilojen pesu.

Kuivapesu

Puhdistusmuoto, jossa esimerkiksi vaatteen tai kankaan puhdistamiseen käytetään orgaanisia liuottimia. Käytetään myös nimitystä "kemiallinen" pesu.

Laatuprofiili

Katso "KiinteistöRYL" sekä "INSTA 800".

Loppusiivous

Siivousta, joka tehdään yleensä jonkin asian päätyttyä. Loppusiivous voidaan tehdä esimerkiksi vuokrasopimuksen päättymisen jälkeen asukkaiden vaihdon yhteydessä, remontin valmistumisen jälkeen tai rakennusurakan valmistumisen jälkeen.

Moppi

Siivousväline, jolla voidaan puhdistaa esimerkiksi lattioita, seiniä tai sisäkattoja. Moppi koostuu monesti varresta, varren päässä olevasta erillisosasta sekä erillisosaan kiinnitettävästä rätistä tai märkäpyyhkeestä. Moppia käytetään usein imuroinnin jälkeen.

Muuttosiivous

Siivousta, joka tehdään yleensä asukkaiden muuttojen välissä. Käytetään myös nimitystä "loppusiivous".

Myymäläsiivous

Siivousta, jolla pyritään pitämään myymälän kauppatilat (asiakkaalle näkyvä osa) sekä varasto- ja taukotilat (työntekijöille näkyvä osa) siisteinä.

Otsonointi

Siivousmuoto, jolla pyritään poistamaan esimerkiksi eläinten, tupakan, homeen, viemärin tai kalman hajua sekä ummehtuneisuutta. Otsonointi poistaa hajuja hapettamalla.

Perussiivous

Siivousmuoto, joka palauttaa tilaan sovittu puhtaustaso. Tehdään määräajoin, perusteellisesti sekä kertaluontoisesti.

Pölynimuri

Siivousväline, joka imee ilmavirran avulla sisälleen pölyn sekä pienet roskat esimerkiksi lattioilta.

Porrassiivous

Katso "rappusiivous".

Puhtaustaso

Tilassa vallitseva puhtauden taso. Voidaan määritellä esimerkiksi INSTA 800 –standardin tai KiinteistöRYL –standardin mukaan.

Puhtaustaso 1: Välttävä (KiinteistöRYL)

Tiloissa erittäin runsaasti irtolian lisäksi kiinnittynyttä ja pinttynyttä likaa. Siivotaan usein perussiivouksella. Puhtaustason 1 tiloja ovat esimerkiksi autotallit, ullakot ja kellarit. Siivouksen jälkeen pintoihin saa jäädä kiinnittynyttä ja pinttynyttä likaa.

Puhtaustaso 2: Tyydyttävä (KiinteistöRYL)

Tiloissa runsaasti irtolikaa, pinttynyttä ja kiinnittynyttä likaa. Puhtaustason 2 tiloja ovat esimerkiksi porrashuoneet, tekniset tilat, korjaamot ja arkistot. Siivouksen jälkeen pinnoilla saa olla vielä kiinnittynyttä ja pinttynyttä likaa.

Puhtaustaso 3: Siisti (KiinteistöRYL)

Tiloissa jonkin verran irtolikaa, kiinnittynyttä ja pinttynyttä likaa. Siivotaan usein jaksottaisella perussiivouksella. Puhtaustason 3 tiloja ovat esimerkiksi taukotilat, märkätilat, opetustilat, toimistot sekä käytävät. Siivouksen jälkeen pinnoille saa jäädä pinttynyttä likaa.

Puhtaustaso 4: Puhdas ja edustava (KiinteistöRYL)

Tilan puhtaustaso on korkea ja tilassa on vain vähän likaa. Siivotaan jatkuvasti käytön ja likaantumisen mukaan. Puhtaustason 4 tiloja ovat esimerkiksi edustustilat, aulat sekä majoitustilat. Siivouksen jälkeen pintojen on oltava puhtaita.

Puhtaustaso 5: Puhdas ja hygieeninen (KiinteistöRYL)

Tilan puhtaustaso on korkein mahdollinen ja tilassa on vain vähän likaa tai mikrobeja. Siivotaan päivittäin käytön ja likaantumisen mukaan. Raja-arvojen mahdollista ylittymistä seurataan aktiivisesti. Puhtaustason 5 tiloja ovat esimerkiksi laboratoriotilat, terveydenhoidon tilat sekä elintarviketilat. Siivouksen jälkeen hygieniaraja-arvot pitää olla tarpeeksi alhaiset sekä pintojen tulee olla siistit, puhtaat ja hoidetun näköiset.

Raivaussiivous

Siivousmuoto, joka tilataan usein suuria tavara- tai roskamääriä varten. Raivaussiivouksessa asunto "raivataan" tyhjäksi ja voidaan mahdollisesti myös desinfioida. Käytetään myös nimitystä "häätösiivous."

Rakennussiivous

Siivousmuoto, joka varmistaa tilojen siisteyden ja puhtauden rakentamisen tai remointoimisen aikana sekä ennen kuin tilat otetaan käyttöön.

Rappusiivous

Siivousmuoto, joka huolehtii esimerkiksi kerrostalorappujen siisteydestä ja puhtaudesta. Rappusiivous voi pitää sisällään esimerkiksi lattioiden ja portaiden kosteapyyhinnän sekä hissien puhdistamisen sisäpuolelta.

Rätti

Yleensä jonkinlaisesta kankaasta tai mikrokuidusta valmistettu siivousväline, jota käytetään puhdistamiseen tai kuivaamiseen.

Remonttisiivous

Siivousmuoto, joka varmistaa tilojen siisteyden ja puhtauden remontin aikana tai ennen kuin tilat otetaan taas käyttöön remontin jälkeen.

Sairaalasiivous

Siivousmuoto, jota tehdään pääasiassa sairaaloissa. Sairaalasiivouksen osa-alueita ovat esimerkiksi osastojen puhtaanapito sekä haitallisten mikrobien leviämisen ja lisääntymisen esto ympäristöön.

SFS 5967 –sanasto

Puhtausalan sanaston mukainen tilassa vallitseva puhtauden taso.

Suursiivous

Siivousmuoto, jossa tilat puhdistetaan kauttaaltaan perusteellisesti lattiasta kattoon.

Tekninen laatu

Siivoustyön lopputulos.

Teollisuussiivous

Siivousmuoto, joka huolehtii esimerkiksi tuotantolaitteiden tai tuotantotilojen siisteydestä ja puhtaudesta.

Toimistosiivous

Siivousmuoto, joka pyrkii pitämään toimiston työskentely- sekä saniteettitilat puhtaina ja viihtyisinä.

Ylläpitosiivous

Siivousmuoto, joka pitää jatkuvasti yllä tilaan sovitun puhtaustason. Voidaan tehdä esimerkiksi viikoittain, kerran kahdessa viikossa tai kerran kuukaudessa.

Yrityssiivous

Siivousta, joka tuotetaan nimenomaan yrityksille. Yrityssiivous voi olla esimerkiksi rappusiivousta, hotellisiivousta, ikkunanpesua, myymäläsiivousta, rakennussiivousta, sairaalasiivousta, teollisuussiivousta, toimistosiivousta tai ylläpitosiivousta.