Mitkä ovat radonin riskit terveydelle?

Julkaistu 17.03.2019 - Päivitetty 04.12.21

Suomessa radon –jalokaasu on tärkein yksittäinen kodin ja kiinteistöjen radioaktiivisista säteilyistä muodostuva haittatekijä. Arvioiden mukaan noin 50 % vuosittaisesta säteilyhaitasta on peräisin radonista.

Mitkä ovat radonin riskit terveydelle?

Radon aiheuttaa keuhkosyöpää, mutta sillä ei ole selkeitä kytköksiä muiden syöpien lisääntymisen kanssa. Tämä viittaisi siis siihen, että radonille altistuu sitä hengittämällä. Etenkin kaivoksissa työskennelleistä sekä kaivostyöläisten altistumisesta radonsäteilyyn on vahvaa näyttöä. Tutkimusten mukaan kaivoksissa radonia voi esiintyä jopa 10- tai 100-kertainen määrä verrattuna ihan tavalliseen huoneilmaan.

Huoneilmassa olevan radonin tutkiminen, mittaus sekä tilastollinen korrelointi keuhkosyövän kanssa ei ole aina yksiselitteistä, sillä syövän kehittyminen kestää monesti useita vuosia. Tämän lisäksi monet asukkaista tupakoivat, joka entisestään sekoittaa tutkimusdataa. Toisaalta voidaan kuitenkin arvioida, että radon aiheuttaa vuosittain noin 200 keuhkosyöpää.

Mistä radonia sitten tulee? Katso osa 3.

Tunnisteet: Radon, Radonsäteily