Kodin rakentaminen

Kodin rakentaminen

Kodin rakentaminen

Tarvitsetko palvelua kodin rakentaminen?

Vertaile alueesi rakennusyritykset ja kilpailuta kodin rakentaminen

Vastaanota useita tarjouksia ja löydä tilanteeseesi sopiva ratkaisu

Mitä maksaa kodin rakentaminen?

Katso hintasivu: Kodin rakentaminen hinta

Miten valita sopiva tontti kodin rakentamista varten?

Kodin rakentamista varten sopivan tontin valinnan yhteydessä kannattaa ottaa huomioon useita tärkeitä tekijöitä:

Sijainti
 • Etäisyys työpaikasta, kouluista, palveluista ja harrastusmahdollisuuksista
 • Kulkuvälineiden saavutettavuus ja julkisen liikenteen yhteydet
 • Alueen yleinen turvallisuus ja arvostus
Maaperä ja tontin topografia
 • Onko tontti tasainen vai viettääkö se jyrkästi? Tämä voi vaikuttaa rakennuskustannuksiin.
 • Maaperän laatu ja kantokyky; perustamistavat ja maaperän erityistarpeet
Kaavoitustilanne ja rakennusmääräykset
 • Kaavamääräykset, kuten sallittu rakennusoikeus ja lisärakentamismahdollisuudet
 • Paikallisten rakennusmääräysten ja -normien selvittäminen
Liittymät ja infrastruktuuri
 • Sähkön, veden ja viemärin liittymät sekä niiden kustannukset
 • Mahdolliset tietoliikenne- ja kaapeliyhteydet
Ympäristötekijät
 • Naapurien läheisyys ja ympäröivän alueen rakennuskanta
 • Luonnonolosuhteet, kuten melutaso, saasteet ja maisema
Budjetti ja lisäkustannukset
 • Tontin hinta ja mahdolliset kustannukset sen valmistelusta rakentamista varten
 • Verot ja muut hankintaan liittyvät kulut

Tutkimalla nämä tekijät huolellisesti ennen tontin ostamista voit varmistaa, että valintasi tukee parhaiten sinun ja perheesi tarpeita sekä toiveita tulevaisuuden kotinne suhteen.

Mitä lupia ja dokumentteja tarvitaan kodin rakentamiseen?

Kodin rakentaminen edellyttää huolellista valmistautumista ja useiden lupien sekä dokumenttien hankkimista. Tässä ovat keskeisimmät luvat ja dokumentit, joita yleensä tarvitaan:

Rakennuslupa

Rakennuslupa on olennainen lupa, joka tarvitaan ennen kuin rakentaminen voi alkaa. Sen myöntäminen edellyttää seuraavien asiakirjojen toimittamista:

 • Pääpiirustukset: Rakennuksen arkkitehtoniset suunnitelmat, kuten pohjapiirrokset, julkisivupiirrokset ja leikkauspiirrokset.
 • Rakennusselostus: Yksityiskohtainen selostus rakennushankkeesta, kuten käytettävät materiaalit ja rakennustekniset ratkaisut.

Tarvittavat lausunnot ja selvitykset

Rakennusluvan lisäksi tarvitaan usein erilaisia lausuntoja ja selvityksiä:

 • Maaperätutkimus: Selvitys tontin maaperän laadusta ja kantavuudesta.
 • Naapurien kuuleminen: Selvitys siitä, että naapureita on kuultu rakennushankkeesta ja mahdolliset huomautukset on käsitelty.
 • Ympäristönsuojeluviranomaisen lausunto: Tarvittaessa lausunto hankkeen ympäristövaikutuksista.

Suunnittelijoiden pätevyys

Rakennusluvassa edellytetään usein myös, että hankkeeseen osallistuvat suunnittelijat ovat päteviä:

 • Pääsuunnittelija: Vastuussa rakennusprojektin suunnittelusta kokonaisuutena.
 • Rakennesuunnittelija: Laatii kantavat rakenteet koskevat suunnitelmat.
 • LVIS-suunnittelijat: Laativat lämpö-, vesi-, ilmanvaihto- ja sähköjärjestelmien suunnitelmat.

Työnjohtajat ja valvojat

Rakennustyön aikana tarvitaan myös vastuuhenkilöitä:

 • Päätyönjohtaja: Vastuussa rakennustyön suorittamisesta ja valvonnasta.
 • Erityisalan työnjohtajat: Vastuussa eri osa-alueista, kuten sähkö- ja LVI-työt.

Käyttöönottotarkastus ja loppukatselmus

Rakennustyön valmistuttua tarvitaan käyttöönottotarkastus ja loppukatselmus, joiden yhteydessä varmistetaan, että rakennus on tehty lupaehtojen mukaisesti ja se on turvallinen ottaa käyttöön.

 • Käyttöönottotarkastus: Ensimmäinen tarkastus, jonka jälkeen rakennus voidaan ottaa osittain käyttöön.
 • Loppukatselmus: Lopullinen tarkastus, jossa varmistetaan rakennuksen valmistuminen kokonaisuudessaan lupien ja määräysten mukaisesti.

Näiden lisäksi eri kunnilla ja alueilla voi olla tarkempia vaatimuksia ja ehtoja, jotka tulee selvittää etukäteen. Tarvittavat luvat ja dokumentit vaihtelevat myös projektin laajuuden ja rakentamisen sijainnin mukaan.

Kuinka suunnitella tehokkaasti kodin pohjaratkaisu ja tilajärjestelyt?

Tehokkaan kodin pohjaratkaisun ja tilajärjestelyjen suunnittelu edellyttää huolellista harkintaa ja suunnittelua. Seuraavassa on muutamia keskeisiä vaiheita ja näkökulmia, jotka kannattaa ottaa huomioon:

Kartoitus ja tarpeiden määrittely

Aloita suunnittelu kartoittamalla perheesi tarpeet ja elämäntavat. Mieti, kuinka monta makuuhuonetta ja kylpyhuonetta tarvitaan, millaisia säilytystiloja kaivataan ja onko erityisiä tarpeita, kuten kotitoimisto tai harrastustila. Myös tulevaisuuden tarpeet, kuten mahdolliset perheenlisäykset tai vanhusten asumistarpeet, on hyvä pitää mielessä.

Tilojen sijoittelu

Sijoittele kodin eri tilat huolellisesti. Makuuhuoneet ja kylpyhuoneet kannattaa sijoittaa niin, että ne ovat helposti saavutettavissa, ja äänieristys on hyvällä tasolla. Makuuhuoneet voivat olla mielellään hieman erillään päivänviettotiloista, kuten olohuoneesta ja keittiöstä, jotta tarjotaan rauhallisempi nukkumisympäristö.

Liikkumisreittien suunnittelu

Huolellinen liikkumisreittien suunnittelu lisää kodin toimivuutta. Vältä pitkiä ja turhia käytäviä ja pyrkikää suunnittelemaan pohjaratkaisu siten, että liikkuminen huoneesta toiseen on sujuvaa ja esteetöntä. Esimerkiksi keittiön ja ruokailutilan tulee olla lähekkäin, ja pääsy ulkotiloihin, kuten terassille tai parvekkeelle, kannattaa sijoittaa järkevästi.

Valo ja ilmanvaihto huomioiden

Varmista, että luonnonvalo pääsee mahdollisimman hyvin kaikkiin asunnon tiloihin. Sijoittele ikkunat niin, että saat valoisaa ja viihtyisää tilaa. Myös ilmanvaihto on tärkeää: varmista, että kaikkiin huoneisiin saadaan riittävästi raitista ilmaa ja että ilmanvaihto toimii tehokkaasti.

Monikäyttöisyys ja joustavuus

Suunnittele tilat monikäyttöisiksi ja muokattaviksi. Esimerkiksi vierashuone voi toimia työhuoneena silloin, kun siellä ei ole vieraita, ja olohuoneen voi yhdistää ruokailutilaan avoimen pohjaratkaisun avulla. Tiloja voi myös suunnitella siten, että niiden käyttötarkoitus voi muuttua perheen tarpeiden muuttuessa.

Säilytystilat

 • Kaappitilat: Sijoita kiinteät kaapit ja komerot harkitusti ja niihin kohtiin, missä säilytystilaa tarvitaan eniten.
 • Välitilat: Hyödynnä portaiden alus- ja yläpuoliset tilat varastotilana tai kaappitilana.
 • Erilliset varastot: Mieti tarvetta erilliseen varastotilaan tai ullakkotilaan, jossa voidaan säilyttää harvemmin tarvittavia tavaroita.

Yhdistä esteettisyys ja käytännöllisyys

Huomioi sekä visuaalinen että toiminnallinen puoli suunnittelussa. Valitse materiaaleja ja värejä, jotka ovat kestäviä ja helppoja puhdistaa, mutta myös esteettisesti miellyttäviä. Pintamateriaalit, lattiat ja seinien värit voivat vaikuttaa tilan tuntumaan ja käytännöllisyyteen.

Ammattilaisten hyödyntäminen

Kun omat taidot ja tiedot eivät riitä, älä epäröi kääntyä ammattilaisen puoleen. Sisustusarkkitehdit, arkkitehdit ja muut suunnittelijat voivat tuoda arvokasta näkemystä ja auttaa tekemään kodistasi toimivan ja kauniin. Näin vältyt myös mahdollisilta kalliilta virheiltä.

Näitä ohjeita noudattamalla voit luoda kodin pohjaratkaisun ja tilajärjestelyt, jotka palvelevat perheesi tarpeita nyt ja tulevaisuudessa, yhdistäen toimivuuden, mukavuuden ja kauneuden.

Miten valita oikeat materiaalit ja rakennusmenetelmät kodinrakennukseen?

Oikeiden materiaalien ja rakennusmenetelmien valinta kodinrakennukseen vaatii huolellista suunnittelua ja arviointia useiden tekijöiden suhteen. Tässä muutamia keskeisiä vaiheita ja huomioon otettavia seikkoja, jotka auttavat tekemään järkeviä valintoja:

1. Määritä tarpeet ja toiveet

Ensimmäinen askel on selvittää, mitä tarpeita ja toiveita sinulla on uuden kodin suhteen. Mieti muun muassa seuraavia asioita:

 • Perheen koko ja mahdolliset tulevat muutokset
 • Kodissa käytettävä tila ja huoneiden määrä
 • Energiatehokkuus ja ympäristöystävällisyys
 • Esteettiset mieltymykset ja design

2. Sovi budjetista

Budjetti vaikuttaa merkittävästi materiaalien ja rakennusmenetelmien valintaan. Laadi realistinen budjetti, joka kattaa sekä rakennusprosessin että mahdolliset ylläpitokustannukset pitkällä aikavälillä.

3. Tutki paikallisia säädöksiä ja määräyksiä

Ennen materiaalien ja menetelmien valintaa on tärkeää selvittää paikalliset rakennusmääräykset ja -säädökset. Nämä voivat rajoittaa tiettyjen materiaalien käyttöä tai vaatia erityisiä rakennustapoja.

4. Valitse materiaalit huolella

Materiaalivalinnat vaikuttavat merkittävästi kodin kestävyyteen, mukavuuteen ja energiatehokkuuteen. Jotkut yleiset materiaalivaihtoehdot ja niiden ominaisuudet:

 • Puu: Luonnonmukainen ja uusiutuva materiaali, jonka eristyskyky on hyvä. Ei kuitenkaan aina yhtä kestävä kuin muut vaihtoehdot.
 • Tiili: Kestävä ja paloturvallinen materiaali, joka vaatii vähän huoltoa. Voi olla painava ja kalliimpi kuin muut vaihtoehdot.
 • Betoni: Erittäin kestävä ja monipuolinen materiaali, joka tarjoaa hyvän ääni- ja lämmöneristyksen. Voi olla ympäristövaikutuksiltaan kuormittava.
 • Poroton: Kevyt, hyvä eriste ja paloturvallinen. Käytetään usein yhdessä betoni- tai tiilirakenteiden kanssa.

5. Perehdy rakennusmenetelmiin

Erilaisia rakennusmenetelmiä on paljon, ja niiden valinta riippuu projektin koosta, paikallisista olosuhteista ja tavoitteista:

 • Perinteinen rakennus: Tunnettu ja yleisesti hyväksytty menetelmä, jossa käytetään usein puuta, tiiltä tai betonia.
 • Elementtirakentaminen: Nopea ja usein kustannustehokas tapa rakentaa, erityisesti suuremmissa projekteissa.
 • Passiivitalo: Erittäin energiatehokas rakennusmenetelmä, joka vaatii huolellista suunnittelua ja laadukkaita materiaaleja.
 • Ekopuutalo: Keskitytään luonnonmukaisiin materiaaleihin ja vähäisiin ympäristövaikutuksiin.

6. Konsultoi asiantuntijoita

Ammattitaitoisten suunnittelijoiden, arkkitehtien ja rakennusinsinöörien asiantuntemus on korvaamatonta oikeiden materiaalien ja menetelmien valinnassa. He voivat auttaa arvioimaan eri vaihtoehtojen soveltuvuutta ja kustannustehokkuutta sekä varmistaa, että kaikki paikalliset säädökset täyttyvät.

7. Punnitse pitkäaikaisia vaikutuksia

Materiaalien ja rakennusmenetelmien valinnassa on oleellista huomioida myös niiden pitkäaikaiset vaikutukset, kuten ylläpito, kestävyys ja mahdolliset korjauskustannukset. Laadukkaat ja kestävät materiaalit voivat pitkällä aikavälillä tulla edullisemmiksi kuin halvemmat, mutta helposti kuluva materiaali.

Näiden vaiheiden avulla voit tehdä informoituja päätöksiä, jotka takaavat, että kotisi on kestävä, mukava ja tehokas monien vuosien ajan.

Millaisia vaiheita ja aikatauluja kodin rakentamisprosessi sisältää?

Kodin rakentamisprosessi on monivaiheinen ja vaatii huolellista suunnittelua sekä aikataulutusta. Seuraavat vaiheet kuvaavat tyypillistä kodin rakentamisprosessia:

1. Suunnittelu ja valmistelut

Tässä vaiheessa määritellään projektin laajuus ja vaatimukset. Prosessiin sisältyy:

 • Tontin hankinta: Sopivan tontin valinta ja tarvittavien lupien hankkiminen.
 • Arkkitehtisuunnittelu: Arkkitehdin tai suunnittelijan kanssa talon pohjapiirustusten, ulkonäön ja yksityiskohtien suunnittelu.
 • Budjetointi: Rakennusbudjetin laatiminen, joka kattaa kaikki kustannukset tontin hankinnasta materiaalien hankintaan ja työn suorittamiseen.

2. Lupaprosessi

Rakennusprojektin viralliset luvat tulee hakea ennen töiden aloittamista. Tämä sisältää:

 • Rakennuslupa: Rakennuslupahakemuksen tekeminen ja siihen tarvittavien dokumenttien kerääminen.
 • Erityisluvat: Mahdollisesti tarvittavat lisäluvat, kuten maisemointiluvat tai ympäristölupa.

3. Maapohjan valmistelu ja perustukset

Kun luvat on saatu, työt tontilla voi aloittaa. Tämä vaihe sisältää:

 • Maansiirtotyöt: Tontin puhdistaminen, pohjamaiden kaivaminen ja tasoittaminen.
 • Perustusten teko: Perustukset valetaan ja asennetaan, kuten anturat ja sokkeli.

4. Runkovaihe

Tässä vaiheessa talo alkaa hahmottua. Vaiheeseen kuuluu:

 • Runko ja seinät: Talon kantavien rakenteiden, kuten palkkien ja seinien pystyttäminen.
 • Kattorakenteet: Kattotuolien ja muiden kattorakenteiden asennus sekä kattomateriaalin lisääminen.

5. LVI- ja sähkötöiden asennus

Rakennuksen sisäpuolella tehdään tärkeät tekniset työt:

 • LVI-työt: Lämpö-, vesi- ja ilmanvaihtojärjestelmien asennus.
 • Sähköasennukset: Sähköjohtojen, pistorasioiden ja valaistuksen asennus.

6. Sisätyöt ja viimeistely

Viimeistelyvaihe keskittyy talon sisä- ja ulkopuolisten pintojen tekemiseen ja yksityiskohtiin:

 • Eristeet ja levytys: Seinien ja kattojen eristäminen sekä levyjen asennus.
 • Sisätilojen viimeistely: Maalaus, tapetointi, lattiapäällysteiden asennus ja kalusteiden asennus.
 • Ulkopuoliset työt: Ulkovuoraus, ikkunat ja ovet.

7. Tarkastukset ja loppukatselmus

Ennen käyttöönottoa tulee tehdä useita tarkastuksia ja varmistuksia:

 • Tarkastukset: Rakennusvaiheiden ja järjestelmien tarkastukset, kuten kosteusmittaukset ja energiatehokkuustarkastukset.
 • Loppukatselmus: Rakennusvalvonnan suorittama loppukatselmus ja hyväksyntä.

Aikataulu

Kodin rakentamisen aikataulu voi vaihdella merkittävästi projektin koon ja monimutkaisuuden mukaan. Tyypillinen aikataulu voisi olla seuraava:

 • Suunnittelu ja lupien hankinta: 2-6 kuukautta
 • Maapohjan valmistelu ja perustukset: 1-2 kuukautta
 • Runkovaihe: 2-4 kuukautta
 • LVI- ja sähkötöiden asennus: 1-2 kuukautta
 • Sisätyöt ja viimeistely: 3-6 kuukautta
 • Tarkastukset ja loppukatselmus: 1-2 kuukautta

Kokonaishankkeen kesto voi siis vaihdella noin vuodesta puolentoista vuoteen. Hyvä suunnittelu ja tehokas projektinhallinta ovat avainasemassa, jotta projekti etenee sujuvasti ja aikataulussa.

Saako palvelusta kotitalousvähennystä?

Palvelusta ei saa kotitalousvähennystä. Ajantasainen sekä mahdollisesti myös muuttunut tieto kannattaa kuitenkin aina tarkistaa verottajan sivuilta.

Lisätietoja:

Kotitalousvähennyksen Ohje 2023 - Vero.fi

Kotitalousvähennyksen edellytykset - Vero.fi

Turvaa onnistumisesi ja vertaile palveluntarjoajat Kodinplazan avulla

Kauttamme tavoitat helposti yhdellä tarjouspyynnöllä alueellasi toimivat sekä tarjouspyynnöistäsi kiinnostuneet palveluntarjoajat.

Palvelussa voi vertaille esimerkiksi yritysten hintoja, arvosteluja, palvelusisältöjä, takuita sekä aikatauluja.

100% suomalainen palvelu. Tarjouspyynnön jättäminen ei sido palvelun tilaamiseen.

Muita aiheeseen liittyviä palveluita

Talopaketit Maanrakennus Rakennusliike Talon rakentaminen Hirsirakentaminen Rappaus Laiturin rakentaminen Korjausrakentaminen Rakennuspalvelu Portaiden rakentaminen Hevostallin rakentaminen Hallin rakentaminen Parven rakentaminen Pation rakentaminen Autokatoksen rakentaminen

Kilpailuta kodin rakentaminen Kodinplazan avulla

Pyydä tarjoukset yrityksiltä