Lumen tiputus

Lumen tiputus hinta

Lumen tiputus

Kilpailuta lumen tiputus

Vertaile alueesi kattoyritykset ja selvitä lumen tiputus hinta

Vastaanota useita tarjouksia ja löydä tilanteeseesi sopiva ratkaisu

Mitä maksaa lumen tiputus?

Lumen tiputuksen hinta on keskimäärin noin 30 € – 100 € tunnissa riippuen kohteen koosta, lumen syvyydestä, työn vaativuudesta ja sijainnista. Esimerkiksi keskimääräisen omakotitalon katolta lumen tiputtaminen voisi maksaa 200 € – 500 €.

Mitä tarkoittaa lumen tiputus?

Katso tietosivu: Lumen tiputus

Mistä tai miten lumen tiputuksen hinta muodostuu?

Lumen tiputuksen hinta muodostuu useista eri tekijöistä, jotka vaikuttavat kokonaiskustannukseen. Alla on kuvattu tärkeimmät hintaan vaikuttavat tekijät:

Kohteen koko ja vaikeusaste

 • Katon pinta-ala: Isompi katto vaatii enemmän työtä ja aikaa, mikä nostaa hintaa.
 • Katon muoto ja kaltevuus: Jyrkät ja monimutkaisesti muotoillut katot ovat haastavampia työskennellä, mikä voi lisätä kustannuksia.
 • Korkeus: Korkeammalta katolta lumen pudottaminen on vaikeampaa ja voi vaatia erikoisvarusteita, mikä vaikuttaa hintaan.

Työvoiman ja kaluston tarpeet

 • Henkilöstö: Suurempi henkilömäärä nopeuttaa työntekoa, mutta lisää työvoimakustannuksia.
 • Erikoisvarusteet: Tarvittavat turvavarusteet, kuten valjaat ja tikkaat, voivat lisätä kustannuksia.
 • Koneet ja välineet: Joissain tapauksissa voi tarvita nostokoria tai muita raskaita koneita, jotka nostavat hintaa.

Aikataulu ja kiireellisyys

 • Sesonkiaika: Talvikuukausina, kun lumenpudotustöitä on paljon, hinnat voivat nousta.
 • Kiireellisyys: Kiireelliset työt, kuten välittömästi tehtävät lumenpudotukset, voivat olla kalliimpia.

Sijainti ja matkakustannukset

 • Etäisyys: Kohteen etäisyys palveluntarjoajan toimipaikasta vaikuttaa kuljetuskustannuksiin.
 • Kuljetus: Suuret kalustot tai useamman henkilön kuljettaminen työmaalle voi lisätä kustannuksia.

Kausivaihtelut ja markkinatilanne

Lumenpudotuspalveluiden kysyntä vaihtelee talven aikana, mikä vaikuttaa hintatasoon. Sesonkiaikoina kysyntä on korkeampaa, mikä voi nostaa hintoja. Myös kilpailu paikallisten palveluntarjoajien kesken vaikuttaa hinnoitteluun.

Muut tekijät

 • Palvelun laajuus: Sisältyykö hintaan pelkkä lumen tiputus vai myös lumen poisvienti?
 • Vakuutukset: Yrityksen tarjoamat vakuutukset voivat vaikuttaa hintaan, erityisesti jos tarvitaan laajempaa vastuuvakuutusta.
 • Takuu ja laadunvarmistus: Joillakin yrityksillä on takuutyöt tai laatuvarmistus, joka voi näkyä hinnassa.

Nämä tekijät muodostavat kokonaisuuden, joka määrittää lumen tiputuksen hinnan. On suositeltavaa pyytää useampi tarjous ja vertailla niin hintaa kuin palvelun sisältöä löytääksesi parhaan mahdollisen vaihtoehdon.

Mistä lumen tiputuksen hintaerot johtuvat eri toimijoiden välillä?

Lumen tiputuksen hintaerot eri toimijoiden välillä johtuvat useista tekijöistä, joiden ymmärtäminen auttaa paremmin hahmottamaan hintojen vaihtelua. Tässä on joitakin keskeisimmistä syistä:

1. Työn laajuus ja kattavuus

Ensisijaisesti hintoihin vaikuttavat työn laajuus ja kattavuus. Pienempi kattopinta-ala ja yksinkertaisempi kattorakenne ovat usein edullisempia, kun taas suuremmat ja monimutkaisemmat katot vaativat enemmän aikaa ja resursseja, mikä nostaa kustannuksia.

2. Kattotyyppi ja -kaltevuus

Kattotyypillä ja sen kaltevuudella on suuri merkitys hinnan muodostumisessa. Jyrkät ja vaikeasti saavutettavat katot vaativat erityisvarusteita ja turvatoimia, jotka lisäävät työn hintaa. Tasakatot tai loivat katot ovat yleensä helpompia ja siten halvempia puhdistaa.

3. Sijainti ja saavutettavuus

Kohteen sijainti vaikuttaa myös kustannuksiin. Kaupunkialueiden keskustoissa saattaa olla muita alueita korkeammat hinnat, koska parkkipaikkojen puute, liikenteen ruuhkat ja erityisluvat lisäävät työn vaativuutta. Myös kohteet, joihin pääsy on vaikeaa, voivat lisätä erityisjärjestelyjä ja siten kustannuksia.

4. Kokemus ja ammattitaito

Alan toimijoiden kokemus ja ammattitaito näkyvät usein hinnoittelussa. Kokeneemmat ja hyvämaineiset yritykset saattavat veloittaa enemmän tarjoamistaan palveluista, koska heidän työnsä laatu ja turvallisuus ovat korkeammalla tasolla. Uudemmat tai pienemmät yritykset saattavat tarjota kilpailukykyisempiä hintoja houkutellakseen asiakkaita.

5. Välineistö ja varusteet

Lumen tiputuksessa käytettävät välineet ja varusteet voivat vaihdella toimijoiden välillä. Uusimmat ja tehokkaimmat välineet voivat nopeuttaa työskentelyä ja parantaa turvallisuutta, mutta ne saattavat myös lisätä kustannuksia. Toisaalta perustason välineistö voi olla edullisempaa, mutta työn suorittaminen voi viedä enemmän aikaa.

6. Aikataulu ja kiireellisyys

Hinnoitteluun vaikuttaa myös työn suorittamisen aikataulu ja kiireellisyys. Nopeat toimitukset tai kiireelliset työt, erityisesti sesonkiaikaan, saattavat nostaa hintoja. Jos työ voidaan suunnitella ja suorittaa etukäteen ilman kiirettä, kustannukset voivat olla alhaisempia.

7. Lisäpalvelut ja takuujärjestelmät

Joillakin toimijoilla voi olla tarjolla lisäpalveluita, kuten kattotarkastuksia, lumenpoiston jälkeen tehtäviä huoltotöitä tai takuu järjestelmiä. Nämä lisäpalvelut voivat parantaa kokonaisvaltaista palvelua, mutta ne voivat myös lisätä kustannuksia.

Kokonaisuudessaan lumen tiputuksen hintaeroihin vaikuttaa moni muuttuja. Hintojen vertailu toimijoiden välillä onkin tärkeää, jotta voi selvittää, mitkä palvelut ja ominaisuudet sisältyvät hintaan ja mitkä seikat vaikuttavat lopulliseen kustannukseen.

Saako palvelusta kotitalousvähennystä?

Palvelusta lumen tiputus saa kotitalousvähennystä. Lumen tiputus on verohallinnon mukaan remontointia, eli kunnossapito- ja perusparannustyötä ja vuonna 2024 lumen tiputuksen kotitalousvähennyksen maksimimäärä on 2 250 € per henkilö. Saat vähentää 40 % työn osuudesta sellaisen yrityksen palveluista, joka kuuluu ennakkoperintärekisteriin. Omavastuun määrä per henkilö on 100 € vuodessa. Ajantasainen sekä mahdollisesti muuttunut tieto kannattaa kuitenkin aina tarkistaa verottajan sivuilta.

Lisätietoja:

Kotitalousvähennyslaskuri - Vero.fi

Kotitalousvähennyksen Ohje 2023 - Vero.fi

Kotitalousvähennyksen edellytykset - Vero.fi

Mitä lumen tiputus tarkoittaa ja miksi se on tärkeää?

Lumen tiputus tarkoittaa talojen katoilta kertyneen lumikuorman poistamista hallitusti. Tämä toimenpide on tärkeää, koska se auttaa välttämään useita riskejä ja ongelmia. Ensinnäkin, suuri lumikuorma voi aiheuttaa rakenteellisia vaurioita tai jopa katon romahtamisen erityisesti vanhemmissa tai heikommin rakennetuissa rakennuksissa. Toiseksi, katolta putoava lumi ja jää voivat aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja tai aineellisia vahinkoja maassa oleville ihmisille ja omaisuudelle.

Lumen tiputuksen avulla voidaan myös estää jääpadot eli vesikatteen ja lämpimämmän sisäilman kohdatessa syntyvät jäät, jotka voivat vahingoittaa kattoa ja aiheuttaa vesivuotoja. Tämä on erityisen tärkeää kiinteistöjen pitkän aikavälin kestävyyden ja arvon säilyttämisen kannalta.

Ammattitaitoinen lumen tiputus voi myös parantaa kiinteistön turvallisuutta ja vähentää ylläpitokustannuksia pitkällä aikavälillä. Se on toimenpide, joka kannattaa suorittaa säännöllisesti talvella, varsinkin runsaiden lumisateiden jälkeen.

Miten lumen tiputtaminen parantaa katon turvallisuutta ja kestävyyttä?

Lumen tiputtaminen katolta on tärkeä toimenpide, joka parantaa huomattavasti katon turvallisuutta ja kestävyyttä. Tässä on muutamia keskeisiä syitä, miksi lumen poisto on niin tärkeää:

1. Rakennekuormituksen vähentäminen

Lumi voi aiheuttaa merkittävän painon katon rakenteille, erityisesti runsaslumisina talvina. Liiallinen lumikuorma saattaa vaurioittaa kattoa tai jopa aiheuttaa sen sortumisen. Säännöllinen lumen tiputtaminen vähentää kattorakenteisiin kohdistuvaa kuormitusta, mikä auttaa säilyttämään rakenteiden turvallisuuden ja kestävyyden.

2. Vesivuotojen ehkäisy

Kun kattolumi alkaa sulaa, voi katolla seistä vettä, joka saattaa päästä tunkeutumaan katon rakenteisiin aiheuttaen vesivahinkoja. Tällaiset vuotokohdat voivat pitkällä tähtäimellä heikentää katon materiaalien kestävyyttä ja lyhentää katon elinkaarta. Lumen poistaminen vähentää sulamisveden määrää ja vähentää näin vuotojen riskiä.

3. Jää- ja kattoturvallisuus

Lumen sulaessa ja jäätyessä uudelleen voi katolle muodostua jääpatoja. Nämä jääpadot voivat tukkia räystäskourut ja estää veden asianmukaisen poistumisen, mikä voi johtaa veden kertymiseen ja vuotoihin. Lisäksi jää muodostaa turvallisuusriskin, sillä se voi irrota ja pudota hallitsemattomasti. Lumen tiputtaminen vähentää jään muodostumista ja parantaa siten sekä rakenteellista että henkilöturvallisuutta.

4. Materiaalivaurioiden ehkäisy

Liiallinen lumikuorma voi aiheuttaa myös fyysisiä vaurioita kattomateriaaleihin, kuten taivuttaa tai rikkoa kattotiiliä, peltejä ja muita kattorakenteita. Lumen säännöllinen poisto varmistaa, etteivät nämä materiaalivauriot pääse syntymään tai pahenemaan, mikä auttaa säilyttämään katon kunnon pitkään.

5. Lämmöneristyksen parantaminen

Kerääntyvä lumi ja jää voivat heikentää katon eristyskykyä. Erityisesti jää saattaa estää katon normaalin hengittämisen, mikä voi johtaa lämmön karkaamiseen sisältä. Lumen poistaminen varmistaa, että katon eristys toimii kuten pitäisi, mikä auttaa pitämään sisätilat lämpiminä ja energiatehokkaina.

Kokonaisvaltaisesti lumen tiputtaminen katolta on kriittinen toimenpide, jolla voidaan ennaltaehkäistä monet lumesta ja jäästä aiheutuvat ongelmat. Säännöllisellä lumenpoistolla voidaan varmistaa, että katto kestää paremmin talven rasitukset ja säilyttää rakenteellisen turvallisuutensa sekä pitkäikäisyytensä.

Mitkä ovat oikeat menetelmät ja työkalut lumen tiputukseen katoilta?

Oikeat menetelmät ja työkalut lumen tiputukseen katoilta

Lumen tiputus katoilta on tärkeä tehtävä, joka edistää turvallisuutta ja ehkäisee kattorakenteiden vaurioita. Oikeat menetelmät ja työkalut auttavat tässä työssä merkittävästi. Seuraavassa on perusteellinen katsaus käytännöistä ja tarvittavista välineistä.

Menetelmät

Yleisimmin käytetyt menetelmät lumen tiputukseen ovat:

 • Käsin tehtävä lumenpoisto: Tämä on perinteinen menetelmä, jossa käytetään lapioita, kattokolaajia ja lumikolia lumen poistamiseen. Se on työläs menetelmä, mutta kustannustehokas pienille pinnoille.
 • Koneellinen lumenpoisto: Isommilla katoilla saatetaan käyttää mekaanisia laitteita, kuten lumilingot tai moottoroidut kattoharjat. Tämä menetelmä vähentää tarvittavaa työvoimaa ja nopeuttaa prosessia.
 • Lämpömenetelmät: Joissakin tapauksissa voidaan käyttää lämmityskaapeleita, höyryä tai kuumaa vettä jään ja lumen sulattamiseksi. Tämä menetelmä on erityisen hyödyllinen kiinteän jään poistamiseen.
 • Ammattityö: Paras vaihtoehto monimutkaisissa kohteissa on usein ammattimaisten yritysten käyttäminen. Ne tarjoavat vakuutuksen ja osaavat varotoimenpiteet.

Työkalut

Oikeat työkalut varmistavat työn tehokkuuden ja turvallisuuden:

 • Kattolapio: Pitkällä varrella varustettu lapio, joka on suunniteltu erityisesti lumen poistamiseen katoilta. Sen avulla käyttäjä voi työskennellä turvallisesti alhaalta käsin.
 • Kattokola: Tarjolla on erityisiä lapioita, jotka on suunniteltu lumipeitteen liu'uttamiseen pois katolta, mikä vähentää painetta kattorakenteisiin.
 • Lumiesteet: Asettamalla lumiesteitä katon reunalle voidaan estää lumen odottamaton putoaminen, mikä parantaa turvallisuutta työn aikana.
 • Erityisesti korkeiden kattojen lumen poistamiseen suunniteltu työkalu, joka mahdollistaa pääsyn vaikeasti saavutettaviin paikkoihin.
 • Kypärät, valjaat ja turvaköydet ovat välttämättömiä, jotta työntekijät voivat toimia turvallisesti korkeissa paikoissa tai jyrkillä katoilla.

Muista, että turvallisuus on aina etusijalla. Työn tekijöiden tulee olla tietoisia riskeistä ja tehdä asianmukaiset turvatoimet ennen lumen tiputusta.

Kuinka usein lumen tiputusta tulisi tehdä talvikauden aikana?

Lumen tiputuksen tarve vaihtelee talvikauden aikana suuresti riippuen useista tekijöistä, kuten paikallisista sääolosuhteista, katon rakenteesta ja kiinteistön käyttötarkoituksesta. Yleisesti ottaen lumen tiputusta tulisi tehdä niin usein kuin on tarpeen turvallisuuden ja rakenteiden kestävyyden varmistamiseksi. Seuraavat tekijät auttavat määrittämään sopivan tahdin:

Sääolosuhteet

Runsas ja jatkuva lumisade vaatii tiheämpää lumen tiputusta. Mikäli lumipeitteen määrä kasvaa nopeasti, on syytä tarkistaa ja mahdollisesti poistaa lumi säännöllisesti, esimerkiksi viikoittain. Lämpötilojen vaihtelu, erityisesti pakkasen ja suojasään vuorottelu, saattaa myös lisätä lumen painoa ja riskiä lumimassojen liukumiseen.

Katon rakenne

Erilaiset katot kestävät lumen painoa eri tavoin. Loivakattoiset ja laajarunkoiset rakennukset, kuten hallit ja varastot, voivat olla alttiimpia lumikuormien aiheuttamille ongelmille. Näissä tapauksissa lumen tiputuksen tarve on suurempi ja tarkkailuvälin tulisi olla lyhyempi.

Turvallisuus

Korkeilla kerrostaloilla ja vilkkaasti liikennöityjen alueiden rakennuksilla lumikuorma ja katolta putoava lumi jää ovat erityisen suuri riski. Tällaisten paikkojen avulla on järkevää tehdä lumen tiputusta säännöllisesti ja ennakoivasti, jotta vältetään mahdolliset onnettomuudet.

Rakenteiden kunto

Vanhemmat rakennukset tai rakenteet, joita ei ole suunniteltu kestämään suuria lumikuormia, voivat vaatia lumen tiputusta herkemmin. Näihin rakennuksiin kannattaa kiinnittää erityistä huomiota heti lumisateen jälkeen.

Yhteenvetona voisi todeta, että yleispätevää aikataulua lumen tiputukselle ei ole, vaan sitä tulisi tehdä tarpeen mukaan. Tärkeintä on seurata säännöllisesti lumitilanteen kehittymistä ja ryhtyä toimenpiteisiin ennen kuin lumi ja jää aiheuttavat merkittäviä turvallisuus- ja rakenteellisia riskejä. Hyvä suositus on tarkkailla kattoja vähintään parin viikon välein talvikauden aikana ja reagoida aina voimakkaiden lumisateiden jälkeen.

Onko lumen tiputukseen suositeltavaa palkata ammattilainen vai voiko sen tehdä itse?

Lumen tiputtamiseen katolta on suositeltavaa palkata ammattilainen, vaikka työn voisi periaatteessa tehdä myös itse. Ammattilaisen palkkaamiselle on useita hyviä syitä.

Turvallisuus

Lumien pudottaminen katolta on erityisen vaarallista, ja ammattilaiset ovat koulutettuja työskentelemään korkeissa ja liukkaissa olosuhteissa. Heillä on käytössään turvavaljaat ja muut tarvittavat suojaimet, mikä vähentää putoamisriskiä merkittävästi. Jos et ole kokenut kiipeilijä tai sinulla ei ole tarvittavia turvavälineitä, loukkaantumisriski on huomattava.

Vakuutukset ja vastuut

Ammattilaisilla on yhtiönsä kautta vakuutukset, jotka kattavat mahdolliset vahingot sekä työntekijöiden että omaisuuden osalta. Jos teet työn itse ja jotain sattuu, henkilökohtainen vastuusi saattaa olla suuri, ja oma vakuutuksesi ei välttämättä kata vahinkoja.

Tehokkuus ja ammattitaito

Ammattipuhdistajat pystyvät hoitamaan työn nopeasti ja tehokkaasti. He osaavat arvioida, minkälainen kuorma katto kestää ja mistä kohtaa lumi kannattaa poistaa, jotta rakenteet eivät vaurioidu. Tämä tieto ja kokemus puuttuvat usein tavalliselta kotitaloudelta.

Välineet

Ammattilaisilla on oikeanlaiset välineet työn suorittamiseen, kuten erityiset lumilingot, lumikolat ja jäähakkurit. Nämä välineet eivät ole välttämättä kotitalouden käytössä, ja niiden hankkiminen voi olla kallista.

Ajan säästö

Lumen pudottaminen voi olla aikaa vievää, erityisesti suurilta katoilta tai vaikeasti saavutettavista paikoista. Ammattilaiset voivat vapauttaa sinut tästä työläästä tehtävästä, jolloin voit käyttää aikasi muuhun.

Kaiken kaikkiaan, vaikka lumen pudotus katolta onkin mahdollista tehdä itse, sen vaarallisuus ja haasteet tekevät ammattilaisen palkkaamisesta suositeltavamman vaihtoehdon.

Kodinplaza pähkinänkuoressa

Kodinplaza on suosittu tarjouspyyntöpalvelu, jonka avulla tavoitat yhdellä tarjouspyynnöllä alueellasi toimivat sekä tarjouspyynnöstäsi kiinnostuneet yritykset.

Palvelun käyttäminen on ilmaista eikä sido sinua palvelun tilaamiseen.

Muita aiheeseen liittyviä hintoja

Kattoremontti hinta Kattotyöt hinta Huopakattoremontti hinta Sisäkattoremontti hinta Tiilikattoremontti hinta Peltikaton uusiminen hinta Sisäkaton uusiminen hinta Katon vaihto hinta Aitan katon eristäminen hinta Aluskate huopakaton alle hinta Aluskate konesaumakaton alle hinta Aluskate peltikaton alle hinta Aluskate tiilikaton alle hinta Aluskate vanhaan kattoon hinta Aluskatteen jälkiasennus hinta

Kilpailuta lumen tiputus hinta Kodinplazan avulla

Pyydä tarjoukset yrityksiltä