Jäkälän poisto

Jäkälän poisto hinta

Jäkälän poisto

Kilpailuta jäkälän poisto

Vertaile alueesi yritykset ja selvitä jäkälän poisto hinta

Vastaanota useita tarjouksia ja löydä tilanteeseesi sopiva ratkaisu

Mitä maksaa jäkälän poisto?

Jäkälän poiston hinta on keskimäärin noin 300 € – 1 200 € riippuen käsiteltävän alueen koosta, jäkälän määrästä, käytetyistä menetelmistä ja kohteen sijainnista. Esimerkiksi omakotitalon kokoisen katon jäkälän poisto voisi maksaa 600 €.

Mitä tarkoittaa jäkälän poisto?

Katso tietosivu: Jäkälän poisto

Mistä tai miten jäkälän poiston hinta muodostuu?

Jäkälän poiston hinta muodostuu useista eri tekijöistä, jotka vaikuttavat kokonaiskustannuksiin. Näitä tekijöitä ovat muun muassa:

Kohteen koko ja jäkälän määrä

Yksi merkittävimmistä hinnan muodostumiseen vaikuttavista tekijöistä on kohteen koko ja jäkälän peittämä pinta-ala. Suurempi pinta-ala vaatii enemmän työtunteja ja materiaaleja, mikä vaikuttaa suoraan kustannuksiin. Jäkälän määrä ja peittävyysaste vaikuttavat myös työn laajuuteen ja vaikeusasteeseen.

Menetelmät ja välineet

Jäkälän poistoon käytettävät menetelmät ja välineet vaikuttavat myös hintaan. Perinteiset käsityövälineet kuten harjat voivat olla edullisempia, mutta ne ovat työläitä ja aikaa vieviä. Mekaaniset laitteet ja painepesurit voivat lyhentää työaikaa, mutta niiden käyttö voi nostaa kustannuksia. Lisäksi erityiset jäkälänpoistokemikaalit voivat lisätä materiaalikustannuksia.

Työn laatu ja palvelusisältö

Jäkälän poiston laatu ja siihen liittyvät lisäpalvelut vaikuttavat hintaan. Ammattilaisten suorittama työ sisältää usein takuun ja mahdollisuuden tarvittaessa uusintakäsittelyyn, mikä voi nostaa hintaa. Samalla varmistetaan, että työ tehdään ammattimaisesti ja ympäristöystävällisesti, mikä voi olla oleellista esimerkiksi suojeltujen kohteiden kohdalla.

Kohteen sijainti ja saavutettavuus

Kohteen sijainti voi myös vaikuttaa hintaan. Kauempana olevat tai vaikeasti saavutettavissa olevat kohteet voivat tuoda mukanaan lisäkustannuksia matka-ajasta ja -kuluista. Myös kohteen vaikea saavutettavuus, kuten korkeat katot tai jyrkät rinteet, voivat lisätä työn vaativuutta ja vaikuttaa hintaan.

Aikataulu

Työn aikataulu ja kiireellisyys voivat vaikuttaa kustannuksiin. Jos työ täytyy suorittaa lyhyellä varoitusajalla tai erityisten sääolosuhteiden aikana, se voi nostaa kustannuksia johtuen ylimääräisistä järjestelyistä ja mahdollisesta ylityökorvauksesta.

Kuljetus- ja jätteenhuoltokustannukset

Poistetun jäkälän sekä käytettyjen puhdistusaineiden ja -laitteiden kuljetus ja hävittäminen voivat tuoda mukanaan lisäkuluja. Jätteiden asianmukainen käsittely on olennainen osa ympäristöystävällistä palvelua ja saattaa näkyä hinnassa.

Kaikkien näiden tekijöiden yhteisvaikutuksena muodostetaan jäkälän poiston hinta, joka voi vaihdella paljon kohteesta ja tarpeista riippuen. Tästä syystä onkin suositeltavaa pyytää aina tarjous useammalta toimijalta ennen päätöksen tekemistä.

Mistä jäkälän poiston hintaerot johtuvat eri toimijoiden välillä?

Jäkälän poiston hintaerot eri toimijoiden välillä voivat johtua useista tekijöistä. Näitä tekijöitä ovat muun muassa:

Kohteen koko ja vaikeusaste

Kohteen koko ja vaikeusaste vaikuttavat merkittävästi jäkälän poiston hintaan. Suurempien ja monimutkaisempien alueiden jäkälän poisto vie enemmän aikaa ja vaatii mahdollisesti erikoisvälineitä, mikä voi nostaa kustannuksia.

Menetelmät ja välineet

Erilaiset menetelmät ja välineet voivat tuoda huomattavia hintaeroja. Esimerkiksi mekaaninen poisto ja kemiallinen käsittely ovat erilaisia prosesseja, joilla on erilaiset kustannukset sekä laitteiden että työvoiman osalta. Joissakin tapauksissa saatetaan tarvita erikoisempia välineitä tai menetelmiä, jotka ovat kalliimpia.

Työnlaatu ja takuut

Toimijoiden välillä voi olla eroja työnlaadussa ja tarjotuissa takuissa. Laadukkaammat toimijat saattavat veloittaa korkeampia hintoja, koska he tarjoavat perusteellisemman työn ja pidemmät takuut, mikä voi vähentää jatkotoimenpiteiden tarvetta.

Paikalliset kustannukset

Paikalliset kustannukset, kuten työntekijöiden palkat ja matkakulut, voivat vaihdella alueittain. Tämä vaikuttaa suoraan palvelun hintaan, sillä esimerkiksi suurilla kaupunkialueilla kustannukset voivat olla korkeammat kuin maaseutualueilla.

Kokemus ja erikoistuminen

Yrittäjän tai yrityksen kokemus ja erikoistuminen voivat myös vaikuttaa hintaan. Kokeneemmat ja jäkälän poistoon erikoistuneet yritykset saattavat veloittaa enemmän, mutta todennäköisesti tarjota tehokkaampia ja kestävämpiä ratkaisuja.

Lisäpalvelut

Jotkut toimijat saattavat tarjota lisäpalveluita, kuten katon pinnoittamista tai muita kunnossapitotöitä, osana jäkälänpoistopakettia. Nämä lisäpalvelut voivat vaikuttaa kokonaishintaan.

Yhteenvetona voidaan todeta, että jäkälän poiston hintaerot johtuvat pääasiassa kohteen ominaisuuksista, käytetyistä menetelmistä, työnlaadusta, paikallisista kustannuksista, palveluntarjoajan kokemuksesta ja mahdollisista lisäpalveluista. Näiden tekijöiden huomioiminen auttaa ymmärtämään, miksi tarjoukset voivat vaihdella merkittävästi eri toimijoiden välillä.

Saako palvelusta kotitalousvähennystä?

Palvelusta jäkälän poisto saa kotitalousvähennystä. Jäkälän poisto on verohallinnon mukaan remontointia, eli kunnossapito- ja perusparannustyötä ja vuonna 2024 jäkälän poiston kotitalousvähennyksen maksimimäärä on 2 250 € per henkilö. Saat vähentää 40 % työn osuudesta sellaisen yrityksen palveluista, joka kuuluu ennakkoperintärekisteriin. Omavastuun määrä per henkilö on 100 € vuodessa. Ajantasainen sekä mahdollisesti muuttunut tieto kannattaa kuitenkin aina tarkistaa verottajan sivuilta.

Lisätietoja:

Kotitalousvähennyslaskuri - Vero.fi

Kotitalousvähennyksen Ohje 2023 - Vero.fi

Kotitalousvähennyksen edellytykset - Vero.fi

Mitä menetelmiä on olemassa jäkälän poistoon?

Jäkälän poistamiseen on useita menetelmiä, jotka vaihtelevat mekaanisista keinoista kemiallisiin ja luonnollisiin ratkaisuihin. Tässä muutamia yleisimpiä menetelmiä, joita voit harkita:

 • Harjaus ja kaapiminen: Käytä harjaa tai kaavinta jäkälän poistamiseksi pinnoilta. Mekaaninen poisto on tehokas mutta saattaa vaatia enemmän fyysistä työtä, erityisesti suurilla alueilla.
 • Vesipesu: Painepesuri voi olla tehokas tapa poistaa jäkälää suurilta pinnoilta kuten katoilta ja ulkoseiniltä. Varo kuitenkin liiallista painetta, joka voi vahingoittaa pintoja.
 • Kemialliset aineet: Markkinoilla on saatavilla erityisiä jäkälänpoistoaineita, jotka voi levittää pinnoille. Ne tappavat jäkälän, jonka jälkeen se voidaan pestä tai harjata pois. Lue aina käyttöohjeet huolellisesti ja käytä suojavarusteita.
 • Luonnonmukaiset keinot: Esimerkiksi etikka tai ruokasoodaliuokset voivat auttaa tappamaan jäkälää. Nämä ovat ympäristöystävällisempiä vaihtoehtoja, mutta saattavat olla vähemmän tehokkaita kuin kemialliset aineet.
 • Aurinkovalo ja kuivatus: Jäkälä tarvitsee kosteutta kasvaakseen, joten kuivatus ja auringonvalon lisääminen voivat vähentää sen kasvua. Tämä menetelmä toimii parhaiten yhdessä muiden poistomenetelmien kanssa.

Valitessasi menetelmää kannattaa huomioida käsiteltävän pinnan materiaali ja kunto sekä se, haluatko käyttää kemikaaleja vai luonnonmukaisia aineita.

Miksi jäkälän poistaminen on tärkeää talon katolta?

Jäkälän poistaminen talon katolta on tärkeää monestakin syystä. Ensinnäkin jäkälä voi vahingoittaa katemateriaaleja. Jäkälä ja sammal tarttuvat tiukasti katteen pinnalle, ja niiden juuret voivat tunkeutua syvälle huokoisiin materiaaleihin, kuten betoni- tai savitiiliin. Tämä voi ajan myötä aiheuttaa katteen rapautumista ja haurastumista, mikä lyhentää katon käyttöikää.

Toiseksi jäkälä heikentää katon vedenpitävyyttä. Katolle kasvava jäkälä ja sammal sitovat itseensä kosteutta ja pitävät katon pinnan pitkään märkinä. Tämä luo otolliset olosuhteet kosteuden pääsemiselle katteen alle, mikä voi johtaa rakenteellisiin vahinkoihin, kuten puuosien lahoamiseen ja homevaurioihin.

Katon ulkonäkö kärsii myös, jos siellä kasvaa jäkälää. Kuviot ja värjäytymät, jotka syntyvät jäkälän ja muun kasvillisuuden vaikutuksesta, voivat tehdä katosta epäsiistin näköisen ja antaa koko rakennuksesta huonosti hoidetun vaikutelman. Tämä voi vaikuttaa negatiivisesti rakennuksen arvoon, erityisesti jos kyseessä on myyntitilanne.

Lisäksi jäkälä lisää katon painoa. Kun jäkälää kertyy paljon, katto voi alkaa kerryttää enemmän painoa kuin mihin se on alun perin suunniteltu. Tämä voi aiheuttaa rakenteellisia ongelmia erityisesti vanhemmissa rakennuksissa, joissa katon kantavuus ei välttämättä ole yhtä hyvä kuin uusissa rakenteissa.

Viimeisenä mutta ei vähäisimpänä, jäkälän kasvaminen katolla voi peittää katon pinnan pienet vauriot ja viat, jolloin niiden havaitseminen ja korjaaminen ajoissa on vaikeampaa. Tämä voi johtaa suurempiin ja kalliimpiin vaurioihin tulevaisuudessa, koska katolla olevia ongelmia ei havaita ajoissa.

Kaiken kaikkiaan jäkälän poistaminen katolta on oleellista, jotta varmistetaan katon pitkäikäisyys, toimivuus ja esteettisyys sekä vältetään mahdolliset rakenteelliset ongelmat.

Onko jäkälän poisto ympäristöystävällistä?

Jäkälän poisto voi olla ympäristöystävällistä, jos se tehdään oikeilla menetelmillä ja aineilla. Jäkälää esiintyy erityisesti kosteissa ja varjoisissa paikoissa, kuten kattojen, terassien ja kiveysten pinnoilla. Tässä muutamia huomioita jäkälän poistoon liittyen:

Ympäristöystävälliset menetelmät

Ympäristöystävällisiä jäkälän poistomenetelmiä ovat mekaaninen poisto ja luonnollisten aineiden käyttö. Näitä ovat esimerkiksi:

 • Mekaaninen poisto: Jäkälän voi poistaa teräsharjan tai muun mekaanisen työkalun avulla. Tämä menetelmä ei vaadi kemikaaleja eikä aiheuta haitallisia päästöjä ympäristöön.
 • Luonnolliset puhdistusaineet: Käytä biologisesti hajoavia ja ympäristöystävällisiä puhdistusaineita, jotka eivät sisällä fosfaatteja tai muita haitallisia kemikaaleja.
 • Korkeapainepesu: Korkeapainepesun avulla voi poistaa jäkälää vedellä ilman kemikaaleja. On kuitenkin varottava, ettei vahingoita pestävää pintaa.

Kemikaalien käyttö

Jos käytetään kemiallisia puhdistusaineita, kannattaa valita tuotteita, jotka ovat mahdollisimman ympäristöystävällisiä. Monet perinteiset jäkälänpoistoaineet sisältävät myrkyllisiä kemikaaleja, jotka voivat vahingoittaa ympäristöä ja paikallista ekosysteemiä. Ympäristöystävällisemmät vaihtoehdot ovat biologisesti hajoavia, eivätkä ne sisällä haitallisia ainesosia.

Jäkälän poiston vaikutukset ympäristöön

Jäkälän poisto voi vaikuttaa paikalliseen ekosysteemiin varsinkin, jos käytetään vahvoja kemikaaleja, jotka voivat valua maaperään tai vesistöihin. On tärkeää huolehtia siitä, että puhdistusaineet eivät päädy luonnollisiin elinympäristöihin tai aiheuta vaaraa eläimille ja kasveille.

Yhteenvetona voidaan todeta, että jäkälän poisto voi olla ympäristöystävällistä, kun se tehdään mekaanisesti tai käytetään ympäristöystävällisiä ja biologisesti hajoavia puhdistusaineita. Tällöin minimoidaan haittavaikutukset ympäristöön ja paikalliseen ekosysteemiin.

Kuinka usein jäkälän poistaminen tulisi suorittaa?

Jäkälän poistaminen ja sen sopiva suoritusväli riippuu useista tekijöistä, kuten kodin ympäristöstä, sään vaikutuksista ja jäkälää houkuttelevista pinnoista. Kerrannaista säännöllistä aikataulua voidaan pitää hyvänä nyrkkisääntönä niin, että jäkälän poistaminen tehdään noin kerran vuodessa. Tämä voi kuitenkin vaihdella eri olosuhteiden mukaan.

Seuraavassa on joitakin keskeisiä seikkoja, jotka vaikuttavat siihen, kuinka usein jäkälän poistaminen tulisi suorittaa:

Sijainti ja ympäristö

Jäkälää esiintyy usein alueilla, joilla on paljon varjoa ja kosteutta. Jos asunto sijaitsee esimerkiksi metsän läheisyydessä tai alueella, jossa on runsaasti kasvillisuutta, jäkälää saattaa muodostua nopeammin. Tällöin jäkälän poistaminen saattaa olla tarpeen jopa kaksi kertaa vuodessa.

Sään vaikutus

Kosteat ja sateiset olosuhteet edistävät jäkälän kasvua. Paikoissa, joissa on keskivertoa enemmän sateita tai kosteutta, jäkälää voi kerääntyä nopeammin ja sen poistaminen voi tulla ajankohtaiseksi useammin, mahdollisesti puolivuosittain.

Pinnan materiaali

Kestääkö pinta, esimerkiksi katto tai seinät, hyvin pesua ja jäkälän poistoa? Joillakin pinnoilla jäkälä voi kasvaa nopeasti ja haitata pintojen kestävyyttä ja esteettisyyttä. Tällaisten pintojen kohdalla jäkälän poisto tulee suorittaa säännöllisesti, ainakin vuosittain.

Visuaaliset ja toiminnalliset syyt

Jos jäkälää kertyy niin paljon, että se vaikuttaa rakennuksen ulkonäköön tai rakenteiden toimivuuteen, sen poistaminen on aiheellista. Jäkälä voi joskus aiheuttaa vaurioita pinnoille, kuten puulle tai metallille, erityisesti jos se jää pitkäksi aikaa poistamatta.

Kokonaisuudessaan jäkälän poistamisen aikataulutus ja säännöllisyys tulisi perustua tarkkailuun ja arviointiin. Jos jäkälän kertymistä huomataan useammin, voi olla tarpeen lisätä poistojen määrää vuodessa. Jos taas kasvu on vähäistä, kerta vuodessa voi riittää hyvin. On aina tärkeää arvioida tilanne yksilöllisesti ja toimia sen mukaisesti.

Tarvitaanko erikoisvälineitä jäkälän poistamiseen?

Jäkälän poistamiseen ei yleensä tarvita erikoisvälineitä, mutta prosessi voi hyötyä tiettyjen työkalujen käytöstä, jotta se on tehokkaampaa ja turvallisempaa. Jäkälää voi esiintyä useilla eri pinnoilla, kuten katoilla, terasseilla, kivetyksillä ja puutarhapolkuilla. Jokainen pinta voi vaatia hieman erilaisia menetelmiä ja välineitä.

Työkalut ja välineet

 • Harjat ja kaapimet: Jäkälän fyysinen poistaminen voi onnistua hyvin käyttämällä kovaharjaisia harjoja tai kaapimia. Harjat ovat erinomaisia suurille alueille, kun taas kaapimet voivat auttaa vaikeapääsyisissä paikoissa tai pienemmillä pinnoilla.
 • Painepesuri: Painepesuri on tehokas apuväline jäkälän poistamiseen etenkin terasseilla, kivetyksillä ja katoilla. On kuitenkin tärkeää noudattaa varovaisuutta, sillä liian korkea paine voi vahingoittaa herkempiä pintoja.
 • Kemialliset puhdistusaineet: Kaupoista saatavat sammaleen ja jäkälän poistoon tarkoitetut kemialliset puhdistusaineet voivat olla hyödyllisiä, erityisesti, jos jäkälä on tiukasti kiinni. Aineet levitetään pinnalle ohjeiden mukaisesti, minkä jälkeen jäkälä voidaan harjata tai pestä pois.
 • Käsineet ja suojalasit: Työturvallisuuden takaamiseksi on suositeltavaa käyttää käsineitä ja suojalaseja, erityisesti, jos käytetään kemiallisia aineita tai painepesuria.

Vaikka erikoisvälineet eivät välttämättä ole välttämättömiä, ne voivat tehdä työstä huomattavasti helpompaa ja tehokkaampaa. Usein yksinkertainen yhdistelmä harjausta ja painepesuria riittää, mutta tilanteesta riippuen voi olla tarpeen käyttää myös kemiallisia puhdistusaineita.

Millaisia haittoja jäkälä voi aiheuttaa, jos sitä ei poisteta?

Jäkälä voi aiheuttaa useita haittoja, mikäli sitä ei poisteta ajoissa. Yksi merkittävimmistä haittavaikutuksista on sen vaikutus rakennusten pintoihin, erityisesti kattoon, seiniin ja muihin ulkopintoihin. Alla on listattu keskeisimmät haittavaikutukset, joita jäkälä voi aiheuttaa:

Rakenteiden heikkeneminen

Jäkälä voi ajan myötä heikentää rakennusmateriaalien kestävyyttä. Esimerkiksi katolla jäkälä voi kiinnittyä kattotiiliin tai -huopaan, ja sen juuret voivat tunkeutua materiaalin sisään. Tämä voi lopulta johtaa halkeiluun ja materiaalin haurastumiseen.

Lisääntynyt kosteus

Jäkälä kerää ja pidättää kosteutta, mikä voi ajan myötä aiheuttaa kosteusvaurioita rakennuksen rakenteille. Erityisesti puiset rakenteet ovat alttiita lahoamiselle ja homeen muodostumiselle kosteuden lisääntyessä.

Esteettiset haitat

Jäkälän kasvu voi myös merkittävästi heikentää kiinteistön ulkonäköä. Pinnat, jotka ovat peittyneet jäkälän alle, näyttävät epäsiisteiltä ja hoitamattomilta, mikä voi vaikuttaa kiinteistön arvoon negatiivisesti.

Liukkaus

Jäkälä voi tehdä pinnoista, kuten katoista ja terasseista, liukkaita, erityisesti kosteina aikoina. Tämä lisää tapaturmariskiä, esimerkiksi katolla liikuttaessa tai terassilla käveltäessä.

Allergeenien lisääntyminen

Jäkälän lisäksi pinnalle voi kasvaa myös muita kasveja, kuten levää ja sammalta, jotka voivat lisätä allergeenien määrää ympäristössä ja vaikuttaa erityisesti herkkien ihmisten terveyteen.

Kaiken kaikkiaan jäkälän poistaminen ajoissa auttaa säilyttämään rakennuksen rakenteiden ja ulkopintojen kunnon, parantaa esteettistä ilmettä ja vähentää terveysriskejä. On suositeltavaa suorittaa säännöllinen puhdistus- ja huolto-ohjelma jäkälän ja muiden kasvustojen poistamiseksi.

Kodinplaza pähkinänkuoressa

Kodinplaza on suosittu tarjouspyyntöpalvelu, jonka avulla tavoitat yhdellä tarjouspyynnöllä alueellasi toimivat sekä tarjouspyynnöstäsi kiinnostuneet yritykset.

Palvelun käyttäminen on ilmaista eikä sido sinua palvelun tilaamiseen.

Muita aiheeseen liittyviä hintoja

Sammaleen poisto hinta Jättiputken hävittäminen hinta Jättipalsamin hävittäminen hinta Kurtturuusun hävittäminen hinta Alaskanlupiinin hävittäminen hinta Hamppuvillakon hävittäminen hinta Japanintatarin hävittäminen hinta Tarhatatarin hävittäminen hinta Kanadanvesiruton hävittäminen hinta Lupiinin hävittäminen hinta Komealupiinin hävittäminen hinta Sahalinintatarin hävittäminen hinta Lännenpalsamin hävittäminen hinta Jäkälän poisto tiiliseinästä hinta Jättiukonputken tuhoaminen hinta

Kilpailuta jäkälän poisto hinta Kodinplazan avulla

Pyydä tarjoukset yrityksiltä