Maalämpö

Maalämpö – Mitä tarkoittaa maalämpö?

Maalämpö

Tarvitsetko palvelua maalämpö?

Kilpailuta maalämpö nopeasti yhdellä tarjouspyynnöllä

Vastaanota useita tarjouksia ja löydä tilanteeseesi parhaiten sopiva ratkaisu

Maalämpö – Lue usein kysytyt kysymykset

Päivitetty: 24.05.2023 klo 11:05

Maalämmöllä tarkoitetaan lämpöenergiaa, joka on varastoitunut esimerkiksi maaperään, kallioon tai vesistöön. Maalämpöjärjestelmää eli maalämpöpumppua sekä lämmönkeruuputkistoa hyödyntämällä lämpöenergiaa voidaan käyttää kiinteistön lämmittämiseen.

Maalämmön asennus tai kytkentä tehdään tyypillisesti kohteisiin, joissa on vesikiertoinen lämmitys. Saneerauskohteissa asentamisen voi tehdä myös vanhan lämmitysjärjestelmän tilalle tai rinnalle.

Vertailu kannattaa aloittaa pyytämällä yhdellä tarjouspyynnöllä useampi tarjous. Monille paras ratkaisu saattaa olla maalämpöjärjestelmän hankkiminen asennettuna.

Mitä maksaa maalämpö?

Katso hintasivu: Maalämpö hinta

Saako maalämmöstä kotitalousvähennystä?

Palvelusta maalämpö saa kotitalousvähennystä. Maalämpö on verohallinnon mukaan remontointia, eli kunnossapito- ja perusparannustyötä ja vuonna 2023 maalämmön kotitalousvähennyksen maksimimäärä on 2 250 € per henkilö. Saat vähentää 40 % työn osuudesta sellaisen yrityksen palveluista, joka kuuluu ennakkoperintärekisteriin. Omavastuun määrä per henkilö on 100 € vuodessa.

Lisätietoja:

Kotitalousvähennyslaskuri - Vero.fi

Kotitalousvähennyksen Ohje 2023 - Vero.fi

Kysytyimpiä kysymyksiä kotitalousvähennyksestä - Vero.fi

Miten maalämmön kustannukset muodostuvat?

Maalämpöjärjestelmän hinta muodostuu yleensä maalämpöpumpusta, keruupiiristä sekä järjestelmän kytkennöistä. Kokonaishintaan vaikuttavat esimerkiksi:

 • maalämpöpumpun tehokkuus
 • maalämpöpumppujen lukumäärä
 • keruupiirin tyyppi ja koko
 • puretaanko vanha lämmitysjärjestelmä

Maalämpöjärjestelmät ovat kattavia kokonaisuuksia, jotka koostuvat monista eri osa-alueista. Ensimmäinen näistä on itse maalämpöpumppu, jonka hinta vaihtelee noin 4.000 € – 15.000 € välillä riippuen laitteen tehokkuudesta ja koosta. Kahta täysin identtistä maalämpöurakkaa tulee harvoin vastaan ja mitoitus tehdäänkin aina kiinteistökohtaisesti kiinteistön sijainnin, talotyypin sekä lämmitystarpeen perusteella. Toisaalta pumppu ei riitä yksinään, vaan erittäin monissa projekteissa porataan myös porakaivo, johon keruuputkisto laitetaan. Näiden hinnat liikkuvat keskimäärin noin 3.500 € – 10.000 € välillä, riippuen kaivon syvyydestä ja muista tekijöistä.

Toisaalta lämpöenergia on mahdollista ottaa myös järvestä tai vesistöstä, jolloin maalämpöön siirtyminen maksaa keskimäärin noin 13.000 € – 25.000 €. Rahoituksen avulla kustannukset kuukaudessa saattavat olla hyvinkin alhaisia, esimerkiksi 120 € / kk, joka tekee nykyaikaisen lämmitysratkaisun hankinnasta erittäin mielekkään. Näiden lisäksi kustannuksissa kannattaa huomioida myös vanhan lämmitysjärjestelmän purku, joka saattaa ainakin hieman lisätä kustannuksia. Tätähän asiaa ei tarvitse ottaa huomioon uudiskohteissa, joissa vanhaa järjestelmää ei luonnollisestikaan ole. Hintavertailu eri maalämpöurakoitsijoiden välillä kannattaa aina tehdä, sillä järjestelmien välillä voi olla suuriakin eroja.

Mitä on maalämpö ja miten se toimii?

Maalämpö on maaperään, kallioon tai vesistöön varastoitunutta lämpöenergiaa. Maalämpö toimii siten, että lämpöenergia kerätään ensin talteen maalämpökaivolla tai lämmönkeruuputkistolla. Sitten putkistossa oleva lämmönkeruuneste kuljettaa lämpöenergian maalämpöpumpulle, joka jakaa sen kiinteistön lämmitysjärjestelmään.

Mikä on maalämpöjärjestelmä?

Maalämpöjärjestelmä on maalämmön kokonaisuus, joka koostuu maalämpöpumpusta ja keruupiiristä.

Mikä on maalämmön keruupiiri ja mihin se asennetaan?

Maalämmön keruupiiri tarkoittaa putkistoa, jonka sisällä kiertää lämmönkeruuneste. Keruupiiri voi kulkea esimerkiksi porakaivon ja maalämpöpumpun välillä. Tyypillisesti keruupiiri asennetaan joko porakaivon sisälle pystysuunnassa tai maahan tiettyyn syvyyteen, jolloin kyseessä on ns. vaakaputkisto tai pinta-asennus. Joissain tilanteissa keruupiiri on mahdollista asentaa myös järveen tai vesistöön.

Mikä on maalämpöpumppu?

Maalämpöpumppu on laite, jonka tehtävä maalämpöjärjestelmässä on hyödyntää keruupiirin lämpöenergia ja jakaa se eteenpäin kiinteistön lämpöjärjestelmään.

Mikä on maalämpöpumpun toimintaperiaate?

Maalämpöpumpun toimintaperiaate muistuttaa jääkaapin toimintaperiaatetta. Ensin keruupiirissä oleva lämmönkeruuneste kulkee maalämpöpumpun höyrystimeen, jossa neste luovuttaa keräämänsä lämpöenergian kylmäaineeseen. Seuraavaksi kylmäaine siirtyy kompressoriin, joka paineen avulla nostaa kylmäaineen lämpötilaa entisestään. Kompressorilta kylmäaine siirtyy lauhduttimeen ja luovuttaa lämpönsä kiinteistön lämmönjakojärjestelmään. Lopulta kylmäaine palaa takaisin höyrystimelle paisuntaventtiilin kautta ja sykli alkaa uudelleen.

Lisätietoja: Avainasioita lämpöpumpuista, European Heat Pump Association

Miten tehdään keruupiirin ja maalämpöpumpun mitoitus?

Maalämmön mitoitus ja valinta tehdään pääasiassa kiinteistön sijainnin ja lämmitystarpeen perusteella.

Tässä aiheesta tarkemmin:

 • sijainti
  • monesti erilaisissa havainnollistavissa laskelmissa näkee, kuinka Suomi on jaettu erilaisiin osa-alueisiin ulkolämpötilojen perusteella
  • alue 1: Esimerkiksi Helsinki, Turku ja Kotka
  • alue 2: Pori, Tampere, Lappeenranta
  • alue 3: Jyväskylä, Joensuu, Kuopio, Vaasa
  • alue 4: Kokkola, Kajaani
  • alue 5: Oulu, Kuusamo, Rovaniemi
  • yleensä mitä pohjoisemmaksi mennään, sitä suurempi on mitoitettava maalämpöjärjestelmä
 • kodin, kiinteistön tai rakennuksen lämmitystarve
  • lämmityksellä tarkoitetaan pääasiassa käyttöveden lämmitystä sekä esimerkiksi pattereissa tai lattialämmityksessä kiertävää vettä
  • nämä muodostavat yhdessä kiinteistön energiankulutuksesta suurimman osuuden, noin 70%–85% erilaisten arvioiden mukaan
  • lämmitystarpeeseen vaikuttaa luonnollisesti esimerkiksi rinnakkaisen lämmitysjärjestelmän mahdollinen olemassaolo, henkilöiden lukumäärä sekä kiinteistön pinta-ala ja talotyyppi

Lisätietoja: Maalämpöpumpun mitoitus ja asentaminen, Suomen Lämpöpumppuyhdistys (SULPU)

Mitä tarkoittaa maalämmön täystehomitoitus ja osatehomitoitus?

Maalämmön täystehomitoitus tarkoittaa, että maalämpöpumppu pystyy tuottamaan riittävästi lämpöä myös vuoden kylmimpinä aikoina ilman sähkövastusta. Osatehomitoitus puolestaan tarkoittaa, että maalämpöpumppu voi tarvittaessa käyttää apunaan sähkövastusta, esimerkiksi talven kylmimpien pakkasten aikaan.

Kannattaako valita täystehomitoitus vai osatehomitoitus?

Tyypillisesti maalämmön täystehomitoitus on sopivan kokoinen talven huippupakkasten aikaan, mutta muina vuodenaikoina sen mitoitus saattaa olla liian suuri. Osatehomitoitus puolestaan saattaa tarvita avukseen sähkövastusta, mikäli lämpötilat putoavat talvella liian alas. Enemmistö maalämpökohteista toteutetaan osatehomitoituksella.

Mikä on maalämmön optimaalinen mitoitus?

Maalämmön optimaalinen mitoitus tarkoittaa, että maalämpöjärjestelmä maksimoi vuosittaisen energiansäästön ja käyttää sähkövastusta mahdollisimman vähän.

Kenelle maalämpö sopii?

Maalämpö sopii parhaiten kohteisiin, missä on käytössä öljylämmitys, puukattila, pelletti, kaukolämpö tai vesikiertoinen sähkölämmitys. Lämmönjakotavan on lähtökohtaisesti hyvä olla vesikiertoinen patteri- tai lattialämmitys, mutta se ei ole pakollista.

Lisätietoja: Suosituksia maalämpöjärjestelmän toteutukseen, Ympäristöministeriö

Kenelle maalämpö ei sovi?

Maalämpö ei välttämättä sovi, toimi tai ole mahdollista toteuttaa silloin, jos kiinteistö sijaitsee pohjavesialueella (ei saa porata) tai tontti on esimerkiksi liian pieni keruupiirin asennukselle.

Kannattaako maalämpöön siirtyminen?

Maalämpöön siirtyminen on monissa kohteissa erittäin kannattavaa. Säästöt vuosittaisissa lämmityskustannuksissa voivat olla helposti 50% – 80%.

Miksi monet valitsevat maalämmön?

Monesti maalämpö valitaan korkean hyötysuhteen, taloudellisten säästöjen sekä järjestelmän huolettomuuden vuoksi. Lisäksi tämä uusiutuva energiamuoto on myös erittäin ympäristöystävällinen. Sen hiilidioksidipäästöt ovat esimerkiksi noin 1/4 verrattuna öljylämmitykseen sekä noin 1/3 verrattuna sähkölämmitykseen.

Miten lasketaan maalämmön hyötysuhde?

Maalämmön hyötysuhde lasketaan seuraavalla kaavalla: maalämpöpumpun tuottama lämpöenergia / käytetty sähköenergia.

Jos maalämpöpumppu tuottaisi esimerkiksi 12 kuukauden aikana 30 000 kWh lämpöenergiaa käyttäen 7 500 kWh sähköä, olisi sen vuosihyötysuhde 4.

Englanninkieliset termit näille ovat SCOP (seasonal coefficient of performance) sekä COP (coefficient of performance), joista jälkimmäinen ottaa huomioon myös maalämpöpumpun hetkellisen hyötysuhteen.

Miten maalämpöjärjestelmän asentaminen tehdään?

Maalämpöjärjestelmän asentaminen tehdään tyypillisesti vaiheittain:

 1. Mahdollisen toimenpideluvan hakeminen
 2. Keruupiirin asennus
 3. Sisätyöt teknisessä tilassa
 4. Järjestelmän kytkentä
 5. Viimeistely ja testaus

Voiko maalämmön asentaa vanhaan taloon?

Maalämmön voi asentaa myös vanhaan taloon. Tyypillisesti uusi maalämpöjärjestelmä asennetaan joko vanhan lämmitysjärjestelmän tilalle tai rinnalle.

Voiko maalämmön asentaa uudiskohteeseen?

Kyllä, maalämmön voi asentaa myös uuteen taloon tai rakennukseen. Noin 50% uusista omakotitaloista valitsevat päälämmönlähteeksi maalämmön.

Voiko maalämmön asentaa öljylämmityksen tilalle tai rinnalle?

Kyllä. Maalämmön voi asentaa kokonaan öljylämmityksen tilalle, jolloin uusi lämmitysmuoto toimii kiinteistön ainoana lämmönlähteenä. Tällöin vanhan öljylämmityksen voi kokonaan ohittaa tai tarvittaessa myös purkaa.

Monet asentavat maalämmön öljylämmityksen rinnalle ja käyttävät öljylämmitystä maalämmön tukena esimerkiksi talven kylmimpien pakkasten aikana.

Kannattaako suora sähkölämmitys vaihtaa maalämpöön?

Yhä useammin myös suoran sähkölämmityksen vaihto maalämpöön kannattaa tehdä, vaikkakin kiinteistöön joudutaan tekemään erikseen vesikiertoinen lämmitysjärjestelmä. Lähtökohtaisesti maalämmön asentaminen tehdään kuitenkin kohteisiin, missä on vesikiertoinen patteri- tai lattialämmitys.

Kannattaako kaukolämmön vaihto maalämpöön?

Yhä useammin myös kaukolämmön vaihto maalämpöön on kannattavaa. Etenkin taloyhtiössä vuosittaiset säästöt lämmityskuluissa voivat olla jopa kymmeniä tuhansia euroja.

Lisätietoja: Taloyhtiö vaihtoi kaukolämmön maalämpöön, YLE

Kuinka kauan maalämpöjärjestelmän kytkentä kestää?

Maalämmön asennus kestää pientaloissa keskimäärin noin 2-5 päivää riippuen keruupiirin asennustavasta. Suuremmissa kohteissa maalämmön asennuksen kesto on noin 1-4 viikkoa.

Voiko maalämmön asentaa talvella?

Maalämmön voi pääsääntöisesti asentaa myös talvella. Talviaikana kohdetta voi lämmittää väliaikaisesti esimerkiksi erillisten sähkölämmittimien avulla.

Kuka asentaa maalämmön?

Tyypillisesti maalämmön asentaa maalämpöasentaja, jolla on LVI-alan koulutus.

Voiko maalämmön asentaa itse?

Maalämpöä ei lähtökohtaisesti kannata asentaa itse. Mikäli keruupiiri asennetaan maahan vaakatasoon, saattaa joitain maatöihin liittyviä töitä olla mahdollista tehdä itse. Porakaivon poraus sekä maalämpöjärjestelmän kytkennät jätetään käytännössä aina ammattilaisen tehtäväksi.

Mikä on maalämmön takaisinmaksuaika?

Maalämmön takaisinmaksuaika omakotitalossa on keskimäärin noin 5-10 vuotta riippuen nykyisestä lämmitysmuodosta, vuosittaisesta energian kulutuksesta sekä uuden maalämpöjärjestelmän alkuinvestoinnista.

Jos taloyhtiö siirtyy maalämpöön kaukolämmöstä, on takaisinmaksuaika tyypillisesti noin 10 vuotta. Sähkö- ja öljylämmitteisissä kerrostaloissa takaisinmaksuaika vaihtelee noin 5-8 vuoden välillä. Vaikkakin hankintakustannukset saattavat tuntua euromääräisesti suurilta, on moni taloyhtiö pystynyt vaihtamaan maalämpöön ilman vastikkeiden nostamista.

Mikä on maalämpöjärjestelmän käyttöikä?

Maalämpöpumpun käyttöikä tai elinikä on noin 20-25 vuotta kohteesta riippuen. Joitakin kohteita pystytään lämmittämään samalla maalämpöpumpulla kuitenkin jopa 30 vuotta. Maalämpökaivon käyttöikä on puolestaan noin 50 vuotta.

Toimiiko maalämpömppu kovalla pakkasella?

Etenkin täystehomitoituksella maalämpö toimii kovallakin pakkasella, sillä maaperään varastoitunut lämpöenergia on käytettävissä vuoden ympäri. Osatehomitoituksella maalämpöpumppu voi tarvittaessa käyttää apunaan sähkövastusta.

Kannattaako maalämpöön siirtyminen pienessä omakotitalossa?

Maalämpö ei välttämättä kannata pienessä omakotitalossa, mikäli energiantarve on todella pieni tai vähäinen. Suhteessa alkuinvestointiin maalämpöpumpun hankinta ei välttämättä tuo riittävästi säästöjä. Monet kuitenkin valitsevat maalämmön sen huolettomuuden ja toimitusvarmuuden takia.

Pienessä omakotitalossa toinen hyvä vaihtoehto saattaisi olla myös ilma-vesilämpöpumppu, joka on alkuinvestoinniltaan huomattavasti pienempi.

Onko maalämpö kallis?

Jos katsotaan pelkästään alkuinvestointia, on maalämpö monesti kallis verrattuna muihin lämmitysmuotoihin. Maalämmön todellinen kustannus kannattaa kuitenkin laskea pitkällä aikavälillä.

Kuluttaako maalämpö paljon sähköä?

Maalämpöpumppu kuluttaa jonkin verran sähköä ja etenkin talvella sähkövastuksen hyödyntäminen saattaa lisätä kulutusta. Maalämmöllä lämmitettävän omakotitalon sähkönkulutus on noin 6.000 kWh – 10.000 kWh vuodessa kohteesta riippuen.

Saako maalämpöön siirtymiseen avustusta?

Maalämpöön saa tukea ja avustusta, kun täyttää tietyt ehdot. Suurimmillaan maalämpöön annettava avustus tai tuki voi olla peräti 4.000 €. Avustuksen kaikkialle Suomeen myöntää Pirkanmaan ELY-keskus.

Lisätietoja: Avustus pientalon öljylämmityksestä luopumiseksi, ELY-keskus

Tutustu jätettyihin tarjouspyyntöihin

Turvaa onnistumisesi ja vertaile palveluntarjoajat Kodinplazan avulla

Kauttamme tavoitat helposti yhdellä tarjouspyynnöllä alueellasi toimivat sekä tarjouspyynnöistäsi kiinnostuneet palveluntarjoajat.

Palvelussa voi vertailla esimerkiksi yritysten hintoja, arvosteluja, palvelusisältöjä, takuita, rekisteritietoja sekä aikatauluja.

100% suomalainen palvelu. Tarjouspyynnön jättäminen ei sido palvelun tilaamiseen.

Maalämpö

Kilpailuta maalämpö Kodinplazan avulla

Pyydä tarjoukset yrityksiltä